”Ett jämlikare och mer barnvänligt Västerås”

juni 20, 2012 - Leave a Response

I skrivande stund pågår Västerås stads budgetfullmäktigesammanträde. Här är mitt  inledningsanförande. Jag får återkomma med ett inlägg om hur det gick senare.

Ordförande, fullmäktige, åhörare

Det har blivit tuffare att växa upp i Sverige de senaste åren. Allt fler barn har föräldrar som inte får ekonomin att gå ihop. Det handlar om högre arbetslöshet, tuffare regler i a-kassan och lägre ersättningar i sjukförsäkringen.

I Västerås strategiska plan har vi slagit fast att alla barn förtjänar en bra uppväxt. Det innebär att alla nämnder och styrelser måsta ha barnens bästa för ögonen när man fattar beslut så även vi när vi beslutar om budgeten för 2013.

För Vänsterpartiet handlar det om att se till att alla barn och unga har samma möjligheter till ett bra liv och många valmöjligheter i framtiden. För att uppnå det behöver alla få tillgång till en bra barnomsorg, en resursstark skola, trygga vuxna omkring sig och en rik fritid.

Med detta för ögonen fortsätter vi att utöka utbudet av fritidsaktiviteter och mötesplatser som alla kan ta del av. Med en miljon extra till individ och familjenämnden kan vi ha gratis dagkollo och prova-på-aktivteter under hela året med gratis bussresor för deltagarna. Investeringen i en skejtpark är efterlängtad och en del i samma tankebanor. Extra medel till barn- och ungdomsteater ger också förutsättningar för fler att uppleva kultur under nästa år.

Vi ger också fler ungdomar möjlighet till en inkomst genom utökningen av sommarjobben och insatsens som kallas ung resurs som kombinerar skolarbete med jobb i kommunal verksamhet. Att tidigt få kontakt med arbetslivet är en nyckelfråga.

Bland de som har svårt att klara sig på sin inkomst finns också de som arbetar ofrivillig deltid, har osäkra timanställningar, många ensamstående kvinnor. Just nu pågår en utredning som ska visa vad det kostar kommunen att växla från den stora mängden timanställda vikarier till högre tjänstgöringsgrad för de som önskar det. För att du ska nå din fulla potential i ditt arbete och känna att du utvecklas ska inte resursbrist och stress sätta käppar i hjulet för dig. För Västerås stads medarbetare ska heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet. Vi har avsatt pengar i budgetreserven för att kunna arbeta med detta när utredningen är helt klar.
För att nå bästa möjliga effekt skjuter vi till pengar både till äldreomsorgen och till daglig verksamhet som ett led i att stärka kvalitén.

Det gäller att se långsiktigt både i ekonomi och i prioriteringar när vi idag ska anta budget för 2013. Ska vi jobba för ett bättre samhälle som vi kan lämna över till våra barn måste vi våga satsa på alla delar i kommunen så att ingen får känslan av att stå utanför och vara bortglömd.
Att satsa på att på stadsdelsutveckling är ett led i att bygga för framtiden. Både Bjurhovda och Bäckby prioriteras tydligt i den rödgröna budgeten.

Vänsterparitet menar att det är viktigt att skapa positiva mötesplatser och tillåtande miljöer för barn och unga. Vi ser satsningen på pedagogiska skolgårdar med en miljon kr som ett sätt att skapa utomhusmiljöer som kan användas både under skoltid och efter, våra skolor har stor potential att utvecklas till knutpunkter i våra områden utifrån tanken om ”skolan mitt i byn”

Vi tar ansvar för en framtida ekonomi i balans, med en hög reserv och ett gott resultatmål och det känns bra att presentera en budget som ser till kommande generationers möjlighet att växa upp i ett jämlikare och mer barnvänligt Västerås.

Annonser

Starkt budgetförslag för 2013

maj 15, 2012 - Leave a Response

Idag presenterade vi rödgröna vårt förslag till budget för nästa år. Vi har ett bra utgångsläge då skatteprognoserna visar att vi får ett rejält tillskott redan i år. Men de kommer väl till pass då behoven är stora på många håll och vi har en hel del idéer kring hur vi skulle kunna göra Västerås till en rättvisare, miljövänligare och mer jämställt.

I vårt förslag finns en rejäl satsning på äldrenämnden då de dels får en pott på 7,7 miljoner och sedan kan få en förstärkning under året för att jobba med ökad tjänsgöringsgrad för alla som idag jobbar ofrivillig deltid inom omsorgen.

Vi gör en rad insatser för utbildning och jobb, både för unga och för funktionshindrade. Tyvärr har ju regeringen sedan de tillträdde 2006 dragit ner på insatser för arbetslösa och vi får på kommunal nivå skjuta till pengar för att kunna erbjuda möjigheter till omskolning, fortbildning och praktik. Nu ska de dessutom ta bort många miljoner från gymnasieskolan i och med införandet av GY11. Bara i år får vi fylla på med 10 milj och 3 milj till blir det nästa år pga minskning av statsbidragen.

Vi vill säkra medel för att jobba med att utvekla pedagogiska utemiljöer på förskolor och skolor och så ser vi möjligheten att skapa 200 ytterliggare sommarjobb. Totalt har vi gått från 600 platser när vi tillträdde till 1000 i det liggande förslaget. Det är jätteviktigt att så många som möjligt får arbetslivserfarenhet tidigt och kan få idéer om vad man vill jobba med efter gymnasiet.

Jobb och utbildningssatsningarna är också en del i våra insatser mot barnfattigdomen. Dessutom har vi en särskild post på 1,5 miljoner för att fortsätta med årets satsningar på dagkollo, fritidsaktiviteter och förstärkt försörjningssstöd.

Sist men inte minst vill jag berätta om att vi föreslår ett rejält kulturpaket med både teateranslag och påbörjad utbyggnad av tjänsgöringsgraden för musikerna i Sinfoniettan. Nu börjar tyvärr det svåra förhandlandet med Alliansen för att se om vi kan enas om ett gemensamt förslag. Alla partier har ju sina hjärtefrågor och olika ideologiska utgågspunkter. Vi saknar i dagsläget ett mandat i kommunfullmäktige och de senaste gångerna har vi varit överrens om att ingen vill förlita sig på röster från Sverigedemokraterna.

Men så här glada var vi idag på presskonferensen.

Framtidens energismarta samhälle

april 27, 2012 - Leave a Response

Kommunens årskurs femmor visar vägen till ett bättre samhälle i tävlingen energijägarna. I veckan var det prisutdelning i kommunfullmäktigesalen och spänningen var olidlig när jag och Ordförande i fastighetsnämnden skulle avslöja vinnarna. Det fanns mängder av kreativa lösningar på transportproblem, energiförsörjning och matproduktion. Det finns hopp för framtiden!

20120427-115952.jpg

Många autografer

april 21, 2012 - Ett svar

Jag gör många skolbesök varje månad men det är inte så ofta man blir bjuden på fruktmusikal. Jag begav mig till Fridnässkolan i det vackra tornhuset på Stallhagen med höga förväntningar och det överträffades vida av den duktiga klassen. Det var dans, musik och sång och information om kursmål och frukter. Extra roligt att alla i klassen våga vara med. Efteråt fick vi fyra besökande politiker oväntat skriva autografer men vi lyckades även få några namnteckningar av artisterna med oss tillbaka så tack lärare Kerstin Lundevall , Filippa x 2 och alla andra för ett toppenbesök.

20120421-111315.jpg

Populära tricks

mars 10, 2012 - Leave a Response

Bäckby Norra förskola hade idag en av sina öppna lördagar när de bjuder in alla intresserade barnfamiljer på till ett evenemang. Det kan vara pyssel, dockteater eller något musikaliskt. Pedagogerna jobbar med förberedelser och ställer upp och jobbar extra för att kunna bjuda på upplevelser utöver det vanliga. Det är alltid gratis och alla bjuds på fika. Idag var det Filiokus Fredrik som trollade bland annat förvandlade tyg till bröd och kakor. Han sålde slut på sina böcker så snart kommer vi ha ett helt gäng nya trollkarlar på gång! Verkligen kul att se ett sånt engagemang från alla pedagogerna.

20120310-154909.jpg